• نوع: فریزر پایین
  • ظرفیت کلی: 446 لیتر
  • کمپرسور: اینورتر خطی
  • فیلتر بهداشتی: +Hygiene Fresh
  • سیستم خنک کننده: Multi Air Flow

مقایسه